“Hukuk Sistemindeki Sorunlar Ekonomiyi Doğrudan Etkilemektedir”

KTTO BASIN AÇIKLAMASI

 Hukuk Sistemindeki Sorunlar Ekonomiyi Doğrudan Etkilemektedir

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 2016-2017 Adli Yıl açılışı nedeniyle yeniden gündeme gelen KKTC’deki hukuk sistemindeki sıkıntıların ülkemizdeki asayişe, adalet algısına ve ekonominin sağlıklı işleyişine yaptığı olumsuz etkisini yıllardır dile getirmekte ve çözüm önerileri sunmakta; ama maalesef bir iyileşme gözlemlememektedir.

Alacak-verecek ilişkilerini düzenleyen mekanizmaların ihtiyaç duyulan çözümleri üretememesi veya bu süreçleri uzun ve zahmetli zaman dilimlerine yayması bir yandan ekonominin işleyişine zarar vermekte, diğer yandan yasal olmayan uygulamaların bu boşlukları doldurmasına sebep olmaktadır. İcra-iflas süreçlerinin etkin çalışmaması yıllardır ekonomik ve sosyal yaralar açmaktadır. Alanlarında uzmanlaşmış, ticari anlaşmazlıklara hızlı ve etkili çözüm üreten hukuki kurumların eksikliği işini düzgün ve yasaların işaret ettiği şekilde sürdüren iş insanlarını mağdur etmekte, iş yapmayı zorlaştırmakta ve yatırımcıyı uzaklaştırmaktadır. Hukuk sisteminin, iyi uygulamaları teşvik edip, yanlışlıkları cezalandırarak ekonominin sağlıklı çalışmasına imkan vermesi gerekirken, sistemin iyi işlememesi bunun tam tersine yol açmaktadır.

Kronik bir yaraya dönüşen bu sorunları çözmek için gelmiş geçmiş hükümetlerin ciddi adımlar attığını maalsef hatırlamıyoruz. Yapısal Dönüşüm Programı’nda da dile getirildiği gibi yargının kurumsal ve fiziki kapasitesinin geliştirilmesi, ihtisas mahkemelerinin kurulması için ne gibi hazırlıklar yapıldığı da bilgimizde değildir. Bu çerçevede başta Yüksek Mahkeme Başkanı olmak üzere, açılışta konuşan hukuk insanlarının yaptığı uyarıların hükümet tarafından acilen bir eylem planına dönüştürülmesi gerekmektedir.