Hükümetin Üzerinde Çalıştığı Ekonomik Önlemlerle İlgili Basına Açıklama

Döviz kurlarında yaşanmakta olan belirsizlikler nedeniyle KKTC ekonomisinde yaşanmakta olan sorunlara karşı hükümet tarafından yapılmakta olan çalışmalar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından yakından izlenmekte; hükümetimizin bu çalışmalarına önerilerle katkı koymaya çalışılmaktadır.

Bu kapsamda dün KKTC Meclisi’nde tartışılan önlemler paketini olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Alınmakta olan önlemlerin, kurlarda yaşanmakta olan belirsizliğin olumsuz etkilerini bütünüyle ortadan kaldırması beklenmemekle birlikte, hükümetin böyle bir çaba içinde olması tarafımızdan takdirle karşılanmıştır. Bu çabanın, piyasa tarafından da olumlu değerlendirilmesini ve olumlu bir etki yapmasını bekliyoruz.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, hükümetimiz tarafından alınan önlemlere ilişkin değerlendirmelerini yaparken, alınabilecek ek-önlemler konusundaki görüşlerini de hükümetle paylaşmıştır. Vergi düzenlemelerinin devam ettirilmesi, kamu alacakları konusundaki kur sabitlemesinin genişletilmesi, işletmelerimizi yüksek enflasyonun etkisinden korumak için enflasyon muhasebesinin uygulanacağına ilişkin kararın en erken zamanda alınması, gereksiz kamusal harcamalardan sakınılması başlıca beklentimizdir. Bu başlıklar altındaki somut önerilerimizi hükümetle paylaşmaya devam edeceğiz.

Bu arada, döviz kurlarındaki sarsıntı veya diğer olumsuz pazar hareketlerinin KKTC ekonomisi ve hane halkına neden bu denli büyük yansımaları olduğunu gerçekçi bir şekilde saptamak; şoklara karşı direncimizi artıracak orta ve uzun vadeli önlemleri de zaman geçirmeden hazırlamak gerekmektedir. Hepimizin bildiği gibi KKTC’de iş yapmak zor, hayat ise pahalıdır. Hükümetimiz, gelecekte benzer krizler karşısında daha direngen olmamızı istiyorsa, pahalılık yaratan unsurları hayatımızdan çekip çıkarmak, hane halkının ve işletmelerin üzerindeki kamusal yükleri azaltmak için gerekli reformları zaman geçirmeden uygulamaya koymalıdır.

Bu süreçte Türkiye’den gerekli desteğin sağlanacağına ve bu destekle birlikte alınacak önlemlerle bu krizin etiklerinin daha da azaltılacağına yürekten inanmaktayız.

Yaşanmakta olan sorunların sadece ekonomik gelişmelerden kaynaklanmadığı, ayni zamanda siyasi gelişmelerden büyük oranda etkilendiği artık yeterince açıklık kazanmıştır. Bu nedenle, hükümetin almaya çalıştığı tedbirlerin yanı sıra, hane halkının ve işletmelerimizin kendilerini koruyacak tedbirlere de başvurmaları, israftan ve gereksiz harcamalardan kaçınmaları, iş ortakları ve çalışanları ile dayanışma içinde hareket etmeleri, bu süreci en az zararla atlatmamız bakımından bir gerekliliktir.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, gelişmeleri yakından takip etmeye, görüş ve önerilerini yetkililer ve kamuoyu ile paylaşmaya devam edecektir.