Hükümetin Yayınladığı Maaş Desteği Tüzüğü İle İlgili Basın Açıklaması 

Hükümet, Covid-19 salgın tehlikesi nedeni ile çalışanlara maaş desteği verilmesi ile ilgili çalışmalarını somutlaştırmış ve tutumunu bir tüzük değişikliği ile resmi hale getirmiştir.

Bu tüzük ile maaş desteğine hak kazanacak olanların kapsamı alabildiğine daraltılmıştır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, maaş desteğinin, iş yerlerinin açık veya kapalı olmasına bakılmaksızın kayıtlı bütün özel sektör çalışanlarına verilmesi gerektiğine ilişkin görüşünü hükümet ve kamuoyu ile daha önce paylaşmıştı; bu görüşünde ısrar etmektedir. Bu desteğin kapsamı konusunda hükümet tarafından getirilen kısıtlamalar büyük adaletsizlikleri içerdiği gibi, ailelerin salgına karşı mücadelenin gerektirdiği harcamaları yapamaması gibi vahim bir sonuç da doğuracaktır. Bu kısıtlamalar tarafımızdan büyük bir üzüntü ile karşılanmıştır ve kabul edilmemektedir.

Tüzük, işletmelerimizi açık ve kapalı olarak ayırmakla kalmamış, hükümet kararı ile kapatılmış bulunan iş yerlerinin çalışanları arasında da ayrıma gitmiştir. Çalışanlar, çalıştıkları iş yerinden bağımsız olarak çeşitli haklara sahip olan, ailelerine ve topluma karşı yükümlülükleri olan kişilerdir. Bakanlar Kurulu, kapattırdığı iş yerlerinin çalışanlarına maaş desteği verecekse, tümüne vermek zorundadır. Onlar arasında yapılacak ayrımlar için mantıklı bir gerekçe bulmaya çalışmak bile abesle iştigaldir. Bu ayrımlar da tarafımızdan kabul edilmemiştir ve edilmeyecektir.

Hükümet, çalışanlara maaş desteği verilmesi için işverenleri bazı yükümlülükler altına sokmaya çalışmakla da büyük bir yanlışa imza atmıştır. İşverenler, iş yerlerini ve çalışanlarını olanakları ölçüsünde korumak ve kendi özgül koşullarının gerektirdiği kararları almakla yükümlüdürler. Çalışanlara verilecek destek, işverenlerin kararlarını tahakküm altına almaya veya onları taahhüt altına sokmaya hak kazandırmaz. İlgili tüzüğün bu anlamdaki hükümleri hem hukuksuz, hem de kabul edilmezdir.

Hükümet, Sosyal Sigortalar Yasası ile İhtiyat Sandığı Yasası’nın kendisine yüklediği sorumlulukları birtamam yerine getirmekle yükümlüdür. Maaş desteği, hükümetin bu yasalardan kaynaklanan bu sorumluluklarını ertelenmesini veya geçersiz sayılmasını da gerektirmemektedir. Hükümetin bu sorumluluklardan kaçınmak için atmaya hazırlandığı adımlar da tarafımızdan kabul edilmeyecektir.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu zor günlerde çalışanları desteklemenin başlıca görev olduğunun altını ısrarla çizerken, hükümete, özel sektör çalışanlarına maaş desteği verilmesini öngören tüzük değişikliğini bu görüşler ışığında yeniden şekillendirmesi gerektiği konusunda ısrar edecektir.

Tüm ilgililere ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.