Hükümetten Beklentiler İle İlgili Basın Açıklaması

KKTC’de hükümetlerimizin kısa ömürlü olması gerçeği bir kez daha karşımıza çıkmış ve Ocak-2018’de kurulan dört partili koalisyon hükümetinden 15 ay sonra yeni bir hükümet olarak UBP-HP koalisyonu kurulmuş ve Cumhuriyet Meclisi’nden güven oyu almıştır.
Güvenoyunun alınmasının ardından gelen Ramazan Bayramı tatilinden sonra yeni hükümetimiz etkili bir şekilde iş başı yapmak durumdadır. Bu kapsamda yeni hükümeti bekleyen görevlerin başında, daralan KKTC piyasasında hareketlilik sağlamak için gerekli tedbirleri almak gelmektedir.
Piyasa hareketlerinde yaşanan daralma nedeniyle iş insanlarımızdan çalışanlarımıza ve kamu maliyesine kadar her kesim ciddi bir “gelir yetersizliği” tehdidi altındadır. Gelir yetersizliği ile mücadele etmenin en bilinen yolu, ürettiğimiz mal ve hizmetlere olan dış talebi canlı tutmak, bu talebi elimizden geldiğince artırmaktır. İçine girmekte olduğumuz yaz aylarında turizm sektörüne hareketlik kazandırmak ve yükseköğrenim kurumlarımızın arzulanan verimliğe erişmelerini sağlamak ulaşmayı hedeflememiz gereken başlıca sonuçlar olmalıdır. Yeni hükümetin, ulaşım başta olmak üzere dış talebi canlı tutmamıza yardımcı olacak mal ve hizmetlerde ucuzluk sağlayacak önlemleri almasını bekliyoruz.
Hükümet, kısa vadede bu tedbirleri alırken orta ve uzun vadeli olarak yapısal reformları gündemine almalı, böyle bir reform programını destekleyecek şekilde Türkiye ile ekonomik ve mali işbirliği protokolünü imzalama hedefiyle yoğun bir şekilde çalışmalıdır. Türkiye ile imzalanması gereken bu protokol, sadece mali kaynak akışını sağlayacak bir araç olarak değil aynı zamanda, KKTC ekonomisini dönüştürmeye yardımcı olacak bir program olarak değerlendirilmelidir.
Yeni hükümetimizin son dönemlerdeki “kısa ömürlülük” sorununu aşarak dönem sonuna kadar görev yapmasını ve çalışmalarında başarılı olmasını dileriz.