Düzenleme

5 AĞUSTOS 2015 TARİHİNDEN 8 AĞUSTOS 2015 TARİHİNE KADAR (HER İKİ
TARİH DAHİL) 12.00-16.00 SAATLERİ ARASINDA, DIŞARDA, AÇIKTA (GÜNEŞ
ALTINDA) ÇALIŞMA YAPILMASININ YASAKLANMASI

(22/1992 sayılı İş Yasası Madde 36)

Meteoroloji Dairesinden alınan bilgi ve Sağlık Bakanlığının tavsiyesi üzerine İçişleri ve Çalışma Bakanlığı, hava sıcaklıklarının aşırı yükselmesi ve buna bağlı olarak ultraviyole ışınlarındaki artışın hafta sonuna kadar devam edeceğini dikkate alarak 5 Ağustos 2015 tarihinden 8 Ağustos 2015 tarihine kadar (her iki tarih dahil) 12.00-16.00 saatleri arasında, dışarda, açıkta (güneş altında) çalışma yapılmasının 22/1992 sayılı İş Yasasının 36’ıncı maddesinin verdiği yetkiye dayanarak yasaklanmıştır.

İÇİŞLERİ VE ÇALIŞMA BAKANLIĞI