İHALE YASASI DEĞİŞİKLİKLERİ İLE İLGİLİ BASINA AÇIKLAMA

“İHALESİZ ALIMLAR KAMU KAYNAKLARININ İSRAFINA YOL AÇACAKTIR”

KKTC Hükümeti tarafından hazırlanarak Meclis’e gönderilen Kamu İhale Yasası ile ilgili değişiklikler, kamu kaynaklarının israfına ve işletmeler arasında haksız rekabete ve adaletsizliklere neden olacak niteliktedir. İhalesiz alımların kamu kaynaklarının keyfi kullanımına yol açacağı da dikkate alındığı zaman, hükümetin bu değişikliklerde ısrar etmek yerine ihtiyaçlarını ihale kurallarına uygun bir şekilde karşılamayı tercih etmesi herkes çıkarına olacağı gibi kamu kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılmasına da yardımcı olacaktır.

Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarı’nda ihalesiz alımlar için öngörülen miktarların asgari ücretin 10 katından 20 katına ve 20 katından 30 katına çıkarılmak istenmesi, asgari ücretin yılda en az bir kez zaten artırılmakta olduğu dikkate alındığı zaman herhangi bir gerekçeden yoksun kalmaktadır. Tasarının gerekçesinde döviz kurlarındaki artışın bu sınırları yukarı doğru artırmayı gerektirdiği belirtilmiş olsa bile, asgari ücretin sürekli olarak artırılmakta olduğu gerçeği göz ardı edilmiş olmakta ve hükümetin yasa değişikliği için ileri sürdüğü gerekçe anlamsız kalmaktadır.

Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile su ve elektrik ile ilgili büyük projelerde üç yıl yerine 20 yıllık alımların ihalesiz yapılabilmesinin de önü açılmak istenmektedir. Hiçbir hükümetin, halkın 20 yıl süreyle kullanacağı mal veya hizmeti ihalesiz almaya yetkisi olmamalıdır. Hükümetler kendi görev sürelerinin ötesine taşacak alımları, kamu vicdanında hiçbir rahatsızlığa neden olmadan, yasal süreçler dışına taşmadan, açıklıkla ve titizlikle gerçekleştirmek zorundadırlar. Aksi uygulamaların, toplumda yolsuzluk algısının güçlenmesine ve sonuçta kamu yönetimine güvensizlik duyulmasına yol açacağına kuşku yoktur. Bunun sonucu ise tam anlamı ile yozlaşma olacaktır.

Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı bu ilkelere göre değerlendiren Kıbrıs Türk Ticaret Odası, tasarının bir an önce geri çekilmesini talep etmekte; kamu alımlarının yasalara uygun bir şekilde, adalet ilkeleri gözetilerek ve tam bir açıklıkla yapılmasının takipçisi olacağını kamuoyu ile paylaşmaktadır.