İhracatçı İşletmeler ve Meşrubat Üreticilerine Faaliyete Başlama İzni

Sayın Üyemiz,

Bugünkü (13 Nisan 2020) Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararına göre;

1) İhracata yönelik çalışan ve yapmış olduğu anlaşmalar çerçevesinde taahhütlerini yerine getirmesi gereken işletmelere faaliyetlerine başlayabilmeleri için Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından çalışabilir izni verilecektir.

İzin ile ilgili koşullar:

  • Yapılmış olan anlaşma tutanaklarının ibraz edilerek Ekonomi ve Enerji Bakanlığına başvuruda bulunulması.
  • Gerekli hijyen şartlarının yerine getirilmesi

2) Meşrubat gibi ürünleri üreten kurum ve/veya firmalar da elzem ürünler kapsamında faaliyetlerine başlayabileceklerdir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı için lütfen tıklayınız.

Bilginize sunulur.

Saygılarımızla,
İzzet Adiloğlu
Ticaret Geliştirme Uzmanı