İhracatta Sağlık Sertifikası Düzenlemesi

Sayın Üyemiz,

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nden Odamıza iletilen yazı ile ihracatta düzenlenen sağlık sertifikası uygulamasında 23.10.2017 tarihi itibari ile yürürlüğe giren değişiklikler bilgimize getirilmiştir.

Söz konusu yeni uygulama koşulları aşağıda dikkatinize sunulmuştur.

  • İhraç edilecek gıdaların numune alımı, numunelerin Devlet Laboratuvarına teslimi ve deney talep formunun doldurulması işlemleri ihracatçı firma tarafından gerçekleştirilecektir.
  • Ürün ile ilgili analizi istenen parametreler, alıcı ülke kriterleri doğrultusunda belirlenmelidir.
  • Analiz sonucu uygun çıkan ürünler için Sağlık Sertifikası alınmasına yönelik ihracatçı firma aşağıda belirtilen belgelerle Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne başvurur.
  • Dilekçe
  • Fatura kopyası
  • Analiz raporları
  • Taahhütname
  • Sertifikalar başvuruya müteakip 24 saat sonra teslim alınabilecektir.

Başvuruda sunulması gerekli Taahhütname için lütfen tıklayınız.

İlgilenen üyelerimize duyurulur.