II. Girişimcilik Projesi 2017

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) işbirliğinde yürürlüğe giren KKTC’de Girişimcilik Projesi çerçevesinde KKTC’de iş kurmak isteyen kişilere eğitim ve danışmanlık hizmeti ile, kredi + hibe desteği verilecektir. Projeye ilişkin temel unsurlar aşağıda  verilmektedir. Bu konuda daha detaylı bilgi KTTO İş Geliştirme Uzmanı Şükran Özerdem’den de temin edilebilir. (sozerdem@ktto.net   / 22 8 37 60)


KİMLER BAŞVURABİLİR

Projeye, yeni bir iş kurmak isteyen 1.1.1980 ve sonraki tarihlerde doğmuş olan gerçek kişiler (girişimci adayları) başvuru yapabilir.

Hali hazırda başka bir yerde ücretli olarak çalışan kişiler başvuru yapabilir. Ancak bu kişiler hibe desteği sözleşmesinin imzalandığı tarih itibariyle ücretli çalışmayı sonlandırmak zorundadır.

PROJE BİLEŞENLERİ (AŞAMALARI)       

Proje çerçevesinde hibe desteği öncesinde sırasıyla aşağıdaki aşamalardan geçilecektir:

(A) Eğitim

(B) Danışmanlık

(C) Komite’nin Oluşumu, Toplanması ve İş Planlarının Değerlendirilmesi

(D) Hibe desteği


HİBE DESTEĞİ

(1) Öncelik 2 kapsamında bir girişimci işletme için verilebilecek hibe ve faiz desteği miktarı toplamı üst sınırı 25.000 TL’dir.

(2) Öncelik 2 kapsamında 2 farklı model ile yararlanılabilir.

  • Birinci model; 10.000 TL’ye kadar genel gider desteği + kredi faiz desteğidir.
  • İkinci model; 10.000 TL’ye kadar genel gider desteği + 15.000 TL’ye kadar personel ve alet, makine ve teçhizat desteğidir.

(3) Destek oranı, faiz desteği dışındaki kalemlerde en fazla % 75’tir.

(4) Faiz desteğinden, Bakanlık tarafından belirlenecek kreditör bankalar ve kriterler çerçevesinde alınacak krediler kapsamında yararlanılabilir.

(5) Desteklenebilir giderlerin miktarı, kurulacak girişimci işletmenin yer alacağı sektör ve diğer özellikler çerçevesinde belirlenir. *Hangi giderlerin desteklenip, desteklenemeyeceği kapsamlı bir şekilde KKTC’nde Girişimcilik Projesi Uygulama Esasları” kitapçığında belirtilmektedir. Kitapçık http://kobigem.gov.ct.tr adresinden temin edilebilir)


BAŞVURU

(1) Destekten faydalanmak isteyen girişimci adayı, Girişimcilik Projesi Başvuru Formu’nu ve Girişimci Anketi’ni doldurarak, başvuru formunun ekinde istenen diğer belgeler ile birlikte; tüm sayfaları ıslak imzalı olarak Bakanlık’a elden teslim eder. (Forum ve anket:  http://kobigem.gov.ct.tr/ adresinden temin edilebilir).

(2) Başvuru Tarihleri:

3 – 4 – 5 Temmuz 2017

(3) Başvuru Yeri:

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı / KOBİGEM

Projeye ilişkin tüm detaylar, güncel bilgiler, başvuru forumu ve “KKTC’nde Girişimcilik Projesi Uygulama Esasları” http://kobigem.gov.ct.tr/ adresinden temin edilebilir.