İlk İşlem(Ön İzin İşlemi)İçin Gerekli Evraklar?

  • Ön izin formu
  • Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı’ndan işçinin kayıt belgeleri
  • Vergi Dairesi’nden işçinin Vergi Güvenlik Belgesi
  • Hizmet Akti ve İşçi Kartı
  • İşçinin Kimlik Kartı Fotokopisi
  • Sağlık Raporu
  • Üçüncü ülke vatandaşı şahıslar için Teminat Mektubu Aslı ve Fotokopisi
  • Müracaat Formu
  • Vekalet ile yürütülüyorsa Vekalet Belgesi