İmar Emirnamesi Toplantısında Yaşananlarla ile İlgili Basına Açıklama

Şehir Planlama Dairesi Müdürü’nün, Gazimağusa, Yeni Boğaziçi ve Yeni İskele bölgelerini kapsayan emirname taslağının görüşülmesi sırasında söz alarak konu ile ilgili görüşlerini ifade eden bir iş insanına yönelik tutumu, hepimizi derinden yaralamış ve üzmüştür.

Şehir Planlama Dairesi Müdürü, kendilerinin sorumluluğunda olan bir çalışma hakkındaki toplantıya katılarak katkı koymaya çalışan, katkılarını nezaket kurallarına tam anlamı ile uygun bir şekilde dile getiren KKTC’nin en önemli yatırımcılarından birini “hükümet kurup, hükümet bozmak” ile suçlaması, devlet terbiyesine ve ev sahipliği kurallarına aykırı olduğu kadar, yatırım ve yatırımcı düşmanlığını da içinde barındıran kabul edilemez bir davranıştır.

İş insanları da bu ülkenin diğer yurttaşları gibi siyasi mekanizmalara katılma; siyasi görüş ve tutumlarını açıklama hakkına sahiptirler. Bir iş insanını “hükümet kurmak ve hükümet bozmakla” suçlamaya yeltenmek ve böylece sessizliğe itmeye kalkışmak, hiçbir bürokratın hakkı olmadığı gibi bürokrasinin yurttaşların hizmetinde olması ve yaptığı işlerin hesabını vermesi prensibine de tamamen aykırıdır.

Yaşanan olay, kabul edilebilir değildir ve herkes tarafından açıkça kınanmalıdır. Söz konusu olay, ilgili bakanın gözleri önünde gerçekleşmiştir. Sayın Bakan da, kendi emrindeki bir bürokratın davranışı konusunda halka hesap verme sorumluluğundan kaçmamalı; konu hakkındaki düşüncelerini halkımızla paylaşmalı ve gereğini yerine getirmelidir.