İndirimli Tahsilata İlişkin Yasa’dan yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi

Sayın Üyemiz,

Gelir ve Vergi Dairesinden yapılan açıklamaya göre 2014 yılı ve önceki vergilendirme dönemlerine ait vergi cezaları ve bunlara ilişkin gecikme zamları ve/veya 31 Aralık 2014 tarihinden önce ödeme süresi geldiği halde kısmen veya tamamen ödenmemiş kamu borcu olanlar için ödeme kolaylığı sağlamak adına düzenlenmiş bulunan İndirimli Tahsilata İlişkin (Geçici Kurallar) Yasası’ndan yararlanmak isteyenlerin   son başvuru tarihinin 12 Aralık 2017 Salı günü olduğu bildirilmiştir.

Bu sebeple mevcut kamu borcunu Yasa’nın tanımış olduğu imkânlar dâhilinde ödemek isteyenlerin        12 Aralık 2017 tarihine kadar borcun bağlı bulunduğu Dairenin şubelerine başvuruda bulunması gerektiğini hatırlatırız.