İnovasyon Stratejisi Eğitimi

Sayın Üyemiz,

Odamız, Avrupa Birliği’nin Yerel Paydaşların Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Özel Sektörünün Rekabet Edebilirliğinin İyileştirilmesine Yönelik Teknik Destek Programı (TAPS) projesi işbirliği içerisinde ‘‘İnovasyon Stratejisi’ konusunda, 27 Mart 2018, Salı saat 9.30-13.30, AB Destek Ofisi (EUPSO) toplantı salonu’nda eğitim düzenleyecektir. Eğitim ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Eğitim ücretsiz olup, katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.