İnşaat işlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü Hk.

Sayın Üyemiz,

İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tüzük üç ay sonra 17 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüzük ile inşaat alanlarında veya inşaat işlerinde alınacak asgari iş sağlığı ve güvenliği şartları belirlenmiştir.

İlgili tüzüğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Bilginize sunulur.