İş İskelelerin Standardı Hk.

Sayın Üyemiz,

İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğünün Resmi Gazete’de yayımlanması ve 17 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe gireceği bilgisi sizlere Eylül ayında duyurulmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Odamıza iletilen yazıda söz konusu tüzük kapsamında iskele tasarım, kurulum, kontrol ve sökümü Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) aşağıda belirtilen ilgili standartlarına uygun olarak yapılması zorunluluğunu hatırlatılmıştır.

TS EN 12810-1
TS EN 12810-2
TS EN 12811-1
TS EN 12811-2
TS EN 12811-2

Tüzüğün yürürlüğe girmesi ile oluşabilecek mağduriyetlerin kaldırılması amacıyla iş iskelesi (yapı iskelesi) üreten ve/veya satışını yapanların gerekli düzenlemeleri yapmaları hususunu dikkatinize sunarız.

Ayrıca, Mevcut Yapı İskelelerinin Geçici Kullanımı yan başlıklı geçici maddedeki (madde 16) düzenlemeler de önem arz etmektedir. Şöyle ki;

  • Tüzüğün yürürlüğe girmeden önce kullanımda olan yapı iskelelerinin tüzükte belirtilen standartlara uygunluğunun belgelenmesi durumunda kullanımına devam edebilecektir.
  • Uygunluğu belgelenemeyen mevcut yapı iskeleleri uygunluk raporu hazırlanması halinde kullanılabilecektir ancak Tüzüğün yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 6 ay sonra kullanımdan kaldırılır.
  • Uygun olmayan mevcut yapı iskeleleri derhal kullanımdan kaldırılır.

Tüzüğün iş iskelelerine ilişkin şartları içeren ilgili kısım için lütfen tıklayınız.

Tüzüğün tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Bilginize sunulur.