İş Kurma İzni İçin Gerekli Evraklar?

  • 2 Suret İş Kurma Evrağı
  • İşyerine ait Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi’nden ‘’ Borcu Yoktur’’ yazıları
  • İçinde bulunduğumuz yıla ait Onay Belgeleri ( Aslı)
  • Pasaportunun Fotokopisi ( Resimli Sayfa, Arka Sayfa ve Geçerli Vizenin Olduğu Sayfalar)
  • Şirketin Tescil Numarası’nın Yazdığı Sayfanın Fotokopisi ( Pembe Kartın Fotokopisi)
  • Sosyal Sigortalar Dairesi’nden İşveren Adına Alındı Belgesi ( SS2)
  • Şirket Tüzüğü ( Ana Sözleşme)
  • Vergi Yükümlülük Belgesi Vekalet ile yürütülüyorsa Vekaletname