İş Kurma İzni Uzatma İşlemi İçin Gerekli Evraklar

  • 2 Suret İş Kurma Evrağı
  • İşyerine ait Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi’nden ‘’ Borcu Yoktur’’ yazıları
  • İçinde bulunduğumuz yıla ait Onay Belgeleri ( Aslı)
  • Pasaportunun Fotokopisi ( Resimli Sayfa, Arka Sayfa ve Geçerli Vizenin Olduğu Sayfalar)
  • Şirketin Tescil Numarası’nın Yazdığı Sayfanın Fotokopisi ( Pembe Kartın Fotokopisi)
  • Sosyal Sigortalar Dairesi’nden İşveren Adına Borcu Yoktur Belgesi
  • Vergi Dairesi’nden İşveren Adına Borcu Yoktur Belgesi
  • Vekalet ile yürütülüyorsa Vekaletname