İş ve Ticaret Amaçlı Güney Kıbrıs’tan Girişlerde Karantina Muafiyeti Hakkında

Sayın Üyemiz,

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları gereği kara kapılarından girişlerde uygulanmaya başlanan 7 gün süreli karantinadan Yeşil Hat Tüzüğü (YHT) kapsamında ticaret için Güney Kıbrıs’a geçecek kişilere ilişkin muafiyetin sağlanmasına yönelik olarak Odamızın düzenleyeceği yazı yeterli olacaktır. Odamızdan alınacak yazıdan sonra ayrıca Sağlık Bakanlığına başvuru yapılmasına gerek olmayacaktır.

İki tür yazı söz konusudur. Birincisi 3 ay geçerliliği olan Güney Kıbrıs’a ürün sevkiyatı yapacak kişiler içindir. İkincisi ise 3 gün geçerli olan Güney Kıbrıs’a iş ziyareti kapsamında geçiş yapacaklara yöneliktir.

Odamıza başvurular dilekçe ile kabul edilmektedir.

Sevkiyata ilişkin örnek dilekçe için lütfen tıklayınız.

İş ziyaretine yönelik örnek dilekçe için lütfen tıklayınız.

 

Bilginize sunulur.

Saygılarımızla,
İzzet Adiloğlu
Ticaret Geliştirme Uzmanı