İş Yapma İçin Gerekli Evraklar?

  • 2 Suret İş Yapma Evrağı
  • İşyerinin Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi’nden borcu olmadığını gösteren belgeler
  • Ferdi Kaza Sigortası Toplamı: 53.000 TL: Ölüm Teminatı: 30.000 TL +Sürekli Sakatlık:20.000 TL+ Tedavi Masrafı: 3.000 TL
  • Gelecek Olan Şahısların Pasaport Fotokopileri
  • İki işyeri arasındaki sözleşmenin Pul Yasası’na uygun olarak Vergi Dairesi’nden onaylatılması gerekmektedir.
  • 3 Kopya Ön İzin Formu Vekalet ile yürütülüyorsa Vekalet Belgesi