İŞBUL Teşvik Ödemesi

Sayın Üyemiz,

22 Haziran 2020 tarihinde Başbakan tarafından açıklanan “Toplumsal Dayanışma için İkinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi” kapsamında bulunan İŞBUL portalı aracılığı ile işe alınacak KKTC vatandaşlarına 12 ay boyunca Sosyal Güvenlik prim desteği ile 500 TL ücret desteğine ilişkin düzenleme aşağıda özetle belirtildiği şekliyle Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Teşvik Ödemeleri

31 Aralık 2020 tarihine kadar İhtiyat Sandığı depozitelerinin tamamı.

1 Ocak 2021 tarihinden hak kazanılan düzenlemenin sonuna kadarki dönem için Sosyal Sigorta / Sosyal güvenlik primlerinin işveren katkı payları ve İhtiyat Sandığı depozitelerinin tamamı.

Çalışanlara istihdam tarihinden itibaren 12 ay boyunca aylık 500 TL ücret desteği ödemesi.

Bu destekten yararlanabilmek için hak sahibi çalışanın daha önce açıklanan istihdam destek ödemesini almaması koşuldur.


Başvuru

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten (11.8.2020) veya istihdam tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İhtiyat Sandığı Dairesine.

 

Düzenlemenin tümü için lütfen tıklayınız.

 

Bilginize sunulur.
Saygılarımla,
İzzet Adiloğlu