İşletmelere Destek Kredisi II’nci Kredi Portföyü Hakkında

11 Eylül 2020 tarihinde aşağıda belirtilen 3 çeşit Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı kredilerin duyurusu Başbakanlık tarafından yapılmıştı.

1 – Küçük Esnaf, Tarım Ve Hayvancılık Kredi Portföyü
2 – Otel İşletmeleri Kredi Portföyü
3 – İşletmelere Destek II’nci Kredi Portföyü

Küçük Esnaf, Tarım ve Hayvancılık Kredi programına ilişkin detaylar daha önce sizlerle paylaşılmıştı. Bu çerçevede İşletmelere Destek II’nci Kredi Portföyü de, Kredi Garanti Fonu web sayfasında duyurulmuştur.

Kredinin şartları özetle aşağıdaki gibidir.


Kredi Portföy Tutarı

200.000.000 TL (İki Yüz Milyon TL).


Kredinin Faiz Oranı

Kredi sabit veya değişken faizli olarak kullanılabilecek. Sabir faizli kredilerin oranı %18’dir.


Kredinin Vadesi

Aylık eşit taksitli ilk 1 yıl ödemesiz toplam 60 ay.

Başvuru Süresi:
En geç 30 Aralık 2020.

 

Kredi Limiti
Azami 10.000.000 TL (On Milyon TL).

 

Kredi Masrafları

Bankalar tarafından faiz dışında herhangi bir komisyon ve benzeri masraflar (3. taraflara ödenenler hariç) alınmayacak.

 

Kapsam Dışı Olanlar

– Tahsili gecikmiş borcu bulunan işletmeler.

– Çek yasağında bulunan işletmeler.

Kredi programına ilişkin tüm detaylar için lütfen tıklayınız.