İstihdam Destek Ödemesi Hakkında

Sayın Üyemiz,

Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi (Değişiklik) Tüzüğü kapsamında aşağıdaki düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

1. İşverenlere 2000 TL Destek Ödemesi Başvuru Süresinin Uzatılması

Son Başvuru Süresi: 30 Eylül 2020 (ilk düzenlemede tarih 31 Ağustos 2020 idi).

Kapsam: Kendi dahil en az 1 en fazla 5 kişi istihdam eden işveren veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar.

Destek Ödemesi: Temmuz 2020 – Ekim 2020 ayları için (her iki ay da dahil) aylık 2,000 TL’den toplam 8,000 TL.

Başvuru Şekli: Sosyal Sigortalar Dairesi resmi İnternet sitesi olan www.ssd.gov.ct.tr üzerinden başvuru formunun doldurulmasıyla çevrimiçi (online) başvuru.

 

2. Ercan Devlet Havalimanında Faaliyet Gösteren İşyerlerinin (inşaat faaliyetleri hariç) Çalışanlarına 1500 TL Destek Ödemesi

Kapsam: Ercan Devlet Havalimanında faaliyet gösteren işyerleri (inşaat faaliyetleri hariç) çalışanları.

Destek Ödemesi: Temmuz 2020 – Aralık 2020 arası dönemlere (her iki ay da dahil) mahsuben her çalışan için aylık 1500 TL istihdam destek ödemesi.

Başvuru Şekli: İşverenler tarafından İhtiyat Sandığı Dairesi resmi web partalı olan e-ihtiyat portalında bulunan başvuru formunun doldurulmasıyla çevrimiçi (online) başvuru.

Son Başvuru Süresi: 11 Ekim 2020

 

Her iki düzenlemenin detayları için lütfen tıklayınız.

Bilginize sunulur.
Saygılarımızla,
İzzet Adiloğlu
Ticaret Geliştirme Uzmanı