“İSTİHDAMIN KORUNMASINA YARDIMCI OLACAK”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, sosyal güvenlik primleri ile ilgili yeni düzenlemeyi olumlu karşıladı:

Başbakan Ersin Tatar tarafından 22 Haziran 2020 tarihinde açıklanan “Toplumsal Dayanışma İçin İkinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi” içinde yer alan önemli önlemlerden biri olan sosyal güvenlik primlerinin ödenmesine devlet desteği verilmesi ile ilgili çalışmalar tamamlanmış ve yeni düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sosyal güvenlik primlerinin işletmeler üzerinde oluşturduğu baskıyı azaltarak istihdamın ve işyerlerinin korunmasına yardımcı olmayı amaçlayan düzenlemenin ilk şekli, uygulamada yarattığı sorunlar nedeni ile tam tersi sonuçlar verebilecek duruma gelmişti. 12 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanan yeni kararname ile yapılan düzenleme, sosyal güvenlik primlerinin işveren tarafından ödenen bölümünün, 12 ay süreyle devlet tarafından karşılanmasını sağlanmış ve bu sakıncaları ortadan kaldırmıştır. Yeni düzenleme, çalışanların istihdam edilmeye devam ettirilmesini kolaylaştıracak, istihdamın korunmasına ve işyerlerinin devamlılığının sağlanmasına yardımcı olacaktır.

Sosyal güvenlik primlerinin ödenmesine devlet desteği sağlanması ile ilgili düzenlemeyi bu yeni şekline getirmek için bizzat çalışan Başbakan Sayın Ersin Tatar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faiz Sucuoğlu’na, bu düzenlemeye onay veren bakanlarımıza, bu mücadeleye katkı koyan sivil toplum örgütü yöneticilerimize teşekkür eder; Covid-19 salgınına ve ekonomik daralmanın yarattığı sorunlara karşı mücadele etmekte kararlı olduğumuzu bir kez daha vurgularız.

Tüm iş dünyasına ve halkımıza saygı ile duyurulur.

 

 

 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası