İşveren Sigorta Primi Desteği Hakkında

Sayın Üyemiz,

Çalışanların sigorta primi kapsamında işveren hisse miktarına yönelik destek ile ilgili düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu düzenleme aşağıda özetlenmiştir.

 

Destek Süresi

Mart 2022 – Ağustos 2022

 

Destek Oranı

İşveren hisse miktarının %65’i

 

Önkoşul

İşverenlerin prim desteğinden faydalanabilmesi için, işyeri sicil bazında tüm çalışanlarına ait tüm prim borçlarını ödemiş olması veya prim borcunu yapılandırmış ve bu yapılandırma kurallarına uyması ve işverenin bu kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31 Ağustos 2022 tarihine kadar, İş Yasası’nın 15’inci maddesi altında verilen duruşlar veya çalışanın yurtdışına çıktığını belgelemesi hallerinde verilen duruşlar hariç, çalışanlarını durdurmaması koşuldur.

Hesaplanan çalışana ait prim tutarına ilaveten, işveren hisse miktarının%35’ni prime esas kazanç tutarı üzerinden kesip, en geç ilgili ayı takip eden ayın 15’ine kadar ödenmesi koşuldur.

 

Kapsam Dışı Olanlar

Devlet Bütçesinden, kendi özel yasalarına göre faaliyet gösteren bağımsız kuruluşlar

Diğer kamu kurum ve kuruluşlar

Özerk bütçelerden veya katma bütçeler ile döner sermayeli iş yerleri

Yabancı devletlere ait kamu kurum ve kuruluş niteliğindeki iş yerleri

Devletin en az %10 hissesinin olduğu kuruluşlar

Devletin yönetiminde ve denetiminde olan kuruluşlar

Eczaneler, ecza depoları, medikalciler

Benzinciler ve gazcılar

Bankalar, sigorta şirketleri, döviz büroları, finans şirketleri

Bet ofisleri, casinolar, gece kulüpleri

Üniversiteler, ilköğretim ve orta öğretim kurumları

Laboratuvarlar, hastaneler, klinikler ve veteriner klinikleri

Gsm operatörleri ve internet sağlayıcıları

Kooperatifler ve bunlara bağlı işletmeler

Ev hizmetlerinde çalışanlar

 

Desteğin Sosyal Sigortalar Yasası kapsamındaki düzenlemesi için lütfen tıklayınız.

Desteğin Sosyal Güvenlik Yasası kapsamındaki düzenlemesi için lütfen tıklayınız.

 

Bilginize sunulur.

 

Saygılarımla,

Nilay Onbaşı Üresin

Ekonomi Bölüm Sorumlusu