İşveren Sigorta Primi Desteği

Sayın Üyemiz,

Çalışanların sigorta primi kapsamında işveren hisse miktarına yönelik destek ile ilgili düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu düzenleme aşağıda özetlenmiştir.

 

Destek Süresi

Eylül 2021 – Şubat 2022

 

Destek Oranı

Çalışan sayısı 1 ile 10 (10 dahil) olanlar için %50

Çalışan sayısı 11 ve üzeri olanlar için %30

 

Önkoşul

Aralık 2020 ayındaki sicil bazında hizmet akitli çalışan sayısı dikkate alınacak.

Tüm çalışanlara ait tüm prim borçlarının ödenmiş veya yapılandırılmış olacak.

İş Yasası’nın 15. Maddesi altında verilen duruşlar veya çalışanın yurt dışına çıktığını belgelemesi hallerinde verilen duruşlar hariç, 6 ay süre ile çalışanlar durdurulmayacak.

 

Kapsam Dışı Olanlar

Devlet Bütçesinden, kendi özel yasalarına göre faaliyet gösteren bağımsız kuruluşlar

Diğer kamu kurum ve kuruluşlar

Özerk bütçelerden veya katma bütçeler ile döner sermayeli iş yerleri

Yabancı devletlere ait kamu kurum ve kuruluş niteliğindeki iş yerleri

Devletin en az %10 hissesinin olduğu kuruluşlar

Devletin yönetiminde ve denetiminde olan kuruluşlar

Eczaneler, ecza depoları, medikalciler

Benzinciler ve gazcılar
Bankalar, sigorta şirketleri, döviz büroları, finans şirketleri ve muhasebe ofisleri

Bet ofisleri, gece kulüpleri

Üniversiteler, ilköğretim ve orta öğretim kurumları

Laboratuvarlar, hastaneler, klinikler ve veteriner klinikleri

Gsm operatörleri ve internet sağlayıcıları

Kooperatifler ve bunlara bağlı işletmeler

Ev hizmetlerinde çalışanlar

 

Desteğin Sosyal Sigortalar Yasası kapsamındaki düzenlemesi için lütfen tıklayınız.

Desteğin Sosyal Güvenlik Yasası kapsamındaki düzenlemesi için lütfen tıklayınız.

 

Bilginize sunulur.

Saygılarımızla,

 

İzzet Adiloğlu
Ticaret Geliştirme Uzmanı