İşverenlere İstihdam Destek Ödemesi Hk.

Sayın Üyemiz,

22 Haziran 2020 tarihinde Başbakan tarafından açıklanan “Toplumsal Dayanışma için İkinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi” kapsamında bulunan 2020 yılı Temmuz ve Ekim ayları için geri ödemesiz olmak üzere 2000 TL, Temmuz – Aralık ayları için turizm sektörü ve Temmuz – Ekim ayları için toplu taşımacılık sektörüne ilişkin 1500 TL katkı ödeneğine ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu düzenleme özetle aşağıdaki gibidir;

Aylık 2000 TL Destek Ödemesi Kapsamında Olanlar
Emeklilik, yaşlılık ve/veya malullük aylığı veya dulluk maaşı almayan kendi dahil en az 1 en fazla 5 kişi istihdam eden işveren veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar.

Bir işverene ait birden fazla iş yeri olması halinde işveren tek bir işyeri için başvuru yapabilir. Her işveren için sadece bir destek ödemesi yapılır.

Kapsam Dışı Olanlar
İşverenler bakımından: Kamu Kurum ve kuruluşları, kamu tüzel kişiliğine haiz özerk veya katma bütçeli ve döner sermayeli kuruluşlar ve işyerleri, yönetim ve denetiminde devletin söz sahibi olduğu kuruluşlar, KKTC’de özel yasa ile kurulan kurum ve kuruluşlar, yabancı devletlere ait kamu kurum ve kuruluş niteliğindeki işyerlerine yapılan istihdamlar bu Tüzük kapsamı dışındadır.

Destek Süresi ve Miktarı:
4 ay (Temmuz 2020 – Ekim 2020 ayları)
Her ay için 2000 TL

Başvuru
24/07/2020 tarihinden itibaren 30 gün içinde.
Sosyal Sigortalar Dairesinin resmi İnternet sitesinden: www.ssd.gov.ct.tr çevrimiçi (online) başvuru.

Aylık 1500 TL Destek Ödemesi Kapsamında Olanlar

Otellerin, kumarhanelerin (casinoların) ve turizm ve seyahat acentelerinin işverenleri

Toplu taşıma faaliyeti yürüten iş yerlerinin ve taksi işletmelerinin işverenleri

Kapsam Dışı Olanlar

Sosyal Sigortalar Dairesi veya İhtiyat Sandığı Dairesi’nin herhangi birine kaydı olmayan çalışanlar bu madde kapsamında yapılacak istihdam destek ödemesi kapsamı dışındadırlar.

Destek süresi ve miktarı

Turizm sektörü 6 ay (Temmuz – Aralık)

Toplu taşıma sektörü 4 ay (Temmuz – Ekim)

Başvuru

İstihdam destek ödemesi yapılabilmesi için kapsam dahilinde olan işverenlerinin bu (Değişiklik) Tüzüğünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 21 gün içerisinde İhtiyat Sandığı Dairesi resmi web partalı olan e-ihtiyat portalında bulunan başvuru formunu bir tamam ve eksiksiz bir şekilde doldurup online başvuru yapması ve yukarıdaki (l)’inci fıkra kapsamında olan çalışanlarını beyan edip aldığı ödemeyi hak sahibi olan çalışanlarına ödeme tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde ödeyeceğini taahhüt etmesi koşuldur.

Düzenlemenin tamamı için lütfen tıklayınız.