İşyerinin İflas Nedeniyle Faaliyetinin Sonlanması Veya İşverenin Vefat Etmesi Durumunda

  • Müracaat ve Talep Formu
  • Eğer İşyeri iflas etmiş ise veya faaliyeti sonlanmış ise Vergi Dairesi’nden bunu belgeleyen evrak
  • İşverenin vefat etmesi durumunda ise ölüm belgesi
  • İşyerinin Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi’nden borcu olmadığına dair belgeler
  • İşçinin Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi’ne kayıt belgeleri
  • Sağlık Raporu Hizmet Akti ve İşçi Kartı
  • Üçüncü Ülke Vatandaşı ise Banka Teminat Mektubu
  • Vekalet yürütülüyorsa vekaletname