İthal Çimento için Fon Değişikliği Hk.

Sayın Üyemiz,

4 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de ithal edilen çimento için uygulanan FİF (Fiyat İstikrar Fonu) Emirnamesi Değişikliği yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu oran aşağıda belirtildiği şekildedir.

Ödenecek FİF Miktarı

Çimento : %10 (tüm ülkelerden yapılacak olan ithalat için)

Bu emirname ile, AB ve EFTA üye ülkeleri ile Türkiye’den ithal edilen çimento için düzenleme öncesi uygulanan FİF oranı  %15’ten %10’a, III. Ülkelerden ithal edilen çimento için ise %25’ten %10’a değiştirilmiştir.

İlgili düzenlemeye ait ayrıntı için lütfen tıklayınız.