İthal Ürünler İçin Kur Sabitlemesi

Sayın Üyemiz,

Bakanlar Kurulunun ithal ürünler için kur sabitlemesine yönelik aldığı karar kapsamında ilgili tüzükte değişiklik yapılmıştır. Söz konusu tüzük değişikliği 24 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişiklikle;

31 Aralık 2018 tarihine kadar, antrepolara alınacak malların gümrük işlemlerinde, malların antrepoya alınma tarihindeki döviz kuru dikkate alınacaktır.

Ancak gümrük işlemlerinin yapıldığı günkü döviz kuru, malların antrepoya alınma tarihindeki kurdan düşük olması halinde, gümrük işlemlerinin yapıldığı günkü döviz kuru üzerinden işlem yapılacaktır.

Söz konusu Tüzük değişikliği için lütfen tıklayınız.

İlgilenen üyelerimize duyurulur.