İthalat Ön İzne Tabi Malların Listeleri Hk.

Sayın Üyemiz,

İthalatı ve İhracatı (Düzenleme ve Denetim) Tüzüğü’ne ilişkin yapılan bazı değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişiklikler Tüzüğe ekli aşağıda belirtilen cetvelleri kapsamaktadır.

İkinci Cetvel: Üçüncü Ülkelerden Bakanlığın (Ekonomi ve Enerji) Onayı ile İthal Edilecek Malların Listesi

Üçüncü Cetvel: Türkiye Cumhuriyeti Devletinden Bakanlığın (Ekonomi ve Enerji) Onayı ile İthal Edilecek Malların Listesi

Dördüncü Cetvel: Ön İzne Tabi Mallar

Onuncu Cetvel: İthali Yasak Olan Malların Listesi

Yapılan değişiklikle ilgili cetvellerdeki listeler yeniden düzenlenmiş, ürünlerin bir kısmı ya birleştirilmiş, ya sadeleştirilmiş, ya da aynı sınıftaki ürünler detaylandırılarak listelerdeki ürün sayısı artmıştır.

Değişiklik öncesi Tüzükte belirtilmeyen ancak Bakanlıkların uyguladığı ön izine tabi mallar listelere eklenerek listeler güncellenmiştir. Bu çerçevede öne çıkan unsurlar aşağıda özetlenmiştir;

 • İş (yapı) iskeleleri Çalışma Bakanlığı ön izin listesine eklenmiştir.
 • Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ön izin listesi geniş bir şekilde detaylandırılarak listedeki ürün sayısı 4’ten 39’a çıkmıştır.
 • Eski tüzükte bulunmayan Enerji Bakanlığının ön iznine tabi olan malların listesi de eklenmiştir.
 • İthali yasak olan malların listesindeki ürün sayısı 1’den 15’e çıkmıştır. Ancak bu sayı sınıflandırılan ürünlerin detaylandırılmasıyla daha da artmıştır.
 • İthalatı yasak olan malların listesinde öne çıkan mallar ise şöyle olmuştur;
  • Likit içerikli elektronik sigara, elektronik nargile ve nikotin içeren veya içermeyen kartuşlar, bu kartuşların kullanıldığı alet, ekipman ve aparatlar ile kartuşların doldurulmasında kullanılan likitler
  • GDO, GDO içeren veya GDO’lardan oluşan gıdalar ve gıda katkı maddeleri
  • ISPM-15 işaretini taşımayan ahşap ambalaj materyalleri
  • Uzun bir şekilde listelenmiş bitkiler ve bitkisel ürünler

Söz konusu Tüzüğün tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Bilginize sunulur.