İthalatçı veya İhracatçı Kayıt Belgesi

Ticaret Dairesi Dış Ticaret Şubesi

İthalat veya ihracat yapan veya, yapmak isteyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ikamet eden gerçek ve tüzel kişiler, Ticaret Dairesinde ithalatçı veya ihracatçı olarak kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. İthalatçı veya ihracatçı olarak kayıt yaptırmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, Kıbrıs Türk Ticaret Odasına veya Kıbrıs Türk Sanayi Odasına veya Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odasına Üye olmaları koşuldur.

Ancak Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odasına üye olanlar, kendi işyerleri için gerekli olan makine, teçhizat, malzeme ve hammaddeleri ithal edebilirler.

İthalat ve İhracat belgeleri 1(bir) takvim yılı (1Ocak – 31 Aralık) itibarı ile geçerlidirler.

1. İthalatçı veya İhracatçı Yeni Kayıt Belgesi için İstenilen Evraklar

MŞ ( Mahalli Şirketler için İstenecek Belgeler )
Tüzel Kişiler. Gerçek Kişiler.
Oda Kayıt Belgesi. Oda Kayıt Belgesi.
Direktörlerin Kimlik Kartı Fotokopisi. Kimlik Kartı Fotokopisi.
Vergi Yükümlülük Kayıt Belgesi. Vergi Yükümlülük Kayıt Belgesi.
Şirket Onay Belgesi. (1.Set). İsim Tescil Belgesi.
İmza sirküleri (Direktörler Gelmeyecekse). Ticaret Dairesi Nezdinde Doldurulacak Forum.
Ticaret Dairesi Nezdinde Doldurulacak Forum.

 

 

YŞ ( Yabancı Şirketler için İstenecek Belgeler )
Tüzel Kişiler. Gerçek Kişiler.
Oda Kayıt Belgesi. Oda Kayıt Belgesi.
Direktörlerin Kimlik Kartı Fotokopisi. Kimlik Kartı Fotokopisi.
Vergi Yükümlülük Kayıt Belgesi. Vergi Yükümlülük Kayıt Belgesi.
Şirket Onay Belgesi. (1.Set). İsim Tescil Belgesi.
İmza sirküleri ( Direktörler gelmeyecekse). Ticaret Dairesi Nezdinde Doldurulacak Forum.
Y. Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi veya Ana Sözleşme Tüzüğü.
KKTC’ de Yetki verilen Kişi için Yönetim Kurulu Kararı Gelecek.
Ticaret Dairesi Nezdinde Doldurulacak Forum.

 

 

2. İthalatçı veya İhracatçı Kayıt Belgesi Yenileme için İstenilen Evraklar.

İthalatçı ve İhracatçı kartı ( Yeşil Kart )
Ait Olduğu Yılın Oda Sicil Sureti. ( sanayi veya Ticaret Odası)
Geçmiş yıla ait Yenileme belgesi.

 

1. Ait Olduğu Yılın Oda Sicil Sureti.
2. Vergi Güvenlik Belgesi.
3. İthalatçı ve İhracatçı kartı ile geçmiş yıla ait Yenileme belgesi Ticaret dairesine ibraz edilecektir.

  • Formun Dairemiz nezdinde doldurulmaması halinde Gerçek veya Tüzel kişilerin Noter Tasdikli İmza Sirküleri’ni beraberlerinde getirmeleri gerekir.
  • Yeni Kayıt İthalatçı Belgesi Ücreti : 19 TL
  • Yeni Kayıt İhracatçı Belgesi Ücreti :10 TL
  • Kayıp İTB veya İHR Belge Ücreti : 5 TL