İthalatı ve İhracatı (Düzenleme ve Denetim) Tüzüğünde Yapılan Değişiklikler Hakkında

Sayın Üyemiz,

İthalatı ve İhracatı  (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) tüzüğünde,  ithalatçı ve ihracatçı belgelerine ilişkin maddelerde değişiklik yapılmıştır. Söz konusu değişiklik ilgili Tüzüğün halihazırda Ticaret Dairesinin uyguladığı çevrim içi işlemlere göre uyarlanmasıdır.

Şöyle ki;

 • İthalatçı ve İhracatçı kayıtları Bakanlığa ait web sitesinden çevirim içi (on-Line) olarak yapılması yönünde düzenleme yapılmıştır.

(https://online.ticaret.gov.ct.tr/trading/login)

 • T.Esnaf ve Zanaatkarlar Odasına üye olanlar “Sınırlı İthalatçı Belgesi” ile kendi işyerleri için gerekli olan makine,teçhizat,malzeme ve hammaddelerini ithal edebilecekler.
 • Başvuru aşamasında gerekli bilgi ve belgeler;

Gerçek Kişi Başvurularında:

 1. İkamet ettiği yerleşim yeri muhtarından alacağı ikamet belgesi
 2. Tasdik memuru tasdikli imza sirküleri
 3. Vekaleten yürütülecek işlemler için tasdikli vekaletname belgesi
 4. Bakanlığın isteyeceği diğer bilgi ve belgeler

Tüzel Kişi Başvurularında :

 1. Direktör ve/veya Yetkili hissedar ve/veya şirket yetkilisinin ikamet ettiği yerleşim yeri muhtarından alacağı ikamet belgesi
 2. Tasdik memuru tasdikli imza sirküleri
 3. Vekaleten yürütülecek işlemler için tasdikli vekaletname belgesi
 4. Bakanlığın isteyeceği diğer bilgi ve belgeler

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla,
Fikriye Tursun
İş Geliştirme Uzman Yardımcısı