K.K.T.C. Narenciye İhracat Teşvik Ödemesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları

Sayın Üyemiz,

K.K.T.C. ‘de kayıtlı ihracatçıların, A.B.  III.  Ülkeler ve T.C.’ ye yapacakları Narenciye ihracatında Bakanlar kurulu kararı ile belirlenen Narenciye İhracat Teşvik Ödemelerinde
uygulanacak usul ve esaslar Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Bilgilerinize sunulur

Saygılarımızla,

Kıbrıs Türk Ticaret Odası