Kaba Yem İthalat Vergisi Muafiyeti Hk.

Sayın Üyemiz,

27.4.2018 tarihinde Bakanlar Kurulunun almış olduğu karar uyarınca, küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticilerine kaba yem temin edilmesine yönelik 31 Aralık 2018 tarihine kadar KKTC’ye ithal edilecek her türlü sap, saman, silaj ve pelet formundaki kaba yemin ithalinde uygulanan gümrük vergisi, fiyat istikrar fonu ve özel fiyat istikrar fonu muaf tutuluyordu.

28 Aralık 2018 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’deki yeni Bakanlar Kurulu kararına göre söz konusu Karar tadil edilerek uygulama süresi 30 Nisan 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bilginize sunulur.