Ana Sayfa

Konseyin Amacı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası çatısı altında kurulan Kadın Girişimciler Konseyi, kadını hayatın her alanında destekleyerek; kadının özellikle iş dünyasındaki  statüsünü, bilincini ve üretkenliğini geliştirmek, ve ülke ekonomisine katkısını sağlamlaştırmak için faaliyetlerde bulunmak ve/veya bu faaliyetleri desteklemek.


Konseyin Hedefi

Kadının iş dünyasındaki konumunu yücelten ve ona değer katan ve bu hedefler doğrultusunda yaratıcı ve inovatif fikirler ortaya koyan vizyoner bir kuruluş olmak.


Konseyin Misyonu

  1. Girişimci ruha sahip, çağdaş, mesleki ve ticari yönden nitelikli,öz güveni yüksek sosyal ve ekonomik anlamda üreten ve üretmek isteyen,ekonomik değer yaratan iş kadınlarını desteklemek ve yenilerini iş dünyasına kazandırabilmektir.
  2. Kadını hayatın her alanında desteklemek, kadının toplumdaki konumunu yükseltmek çağdaş, özgüveni yüksek, demokratik, üreten ve üretmek isteyen kadınların niteliğinin ve niceliğinin artırılması
  3. Kadının toplumdaki sosyal , siyasi, ve ekonomik statüsünü iyileştirici çalışmalar yapmak ve kadının iş dünyasındaki görünürlüğününün ve etkinliğinin artırılması

 

Konseyin Vizyonu

Kadın girişimcilerin, iş dünyasına etkin katılımını sağlamak ve bunu sürdürebilir kılmak.