Hakkımızda

KTTO Kadın Girişimciler Konseyi (KGK) Temmuz 2020 tarihinde aktif olarak çalışmalarına başlamıştır.

Kadını hayatın her alanında destekleyerek; kadının özellikle iş dünyasındaki  statüsünü, bilincini ve üretkenliğini geliştirmek, ve ülke ekonomisine katkısını sağlamlaştırmak için faaliyetlerde bulunmak ve/veya bu faaliyetleri desteklemek amacı ile çeşitli projeleri hayata geçirmeyi hedeflemektedir.

Konseyimizin 22 üyesi bulunmaktadır. KGK’nin kurumsal yapısı içerisinde bulunan İcra Konseyi üyeleri projelerin yazılması, bütçelendirilmesi, ilgili kurumlara sunulması ve projelerin gerçekleşmesi için çalışmalar yürütmektedir.

Konseyin Kıbrıs Türk Ticaret Odası altında kurumsallaşması adına başlatılan çalışmaların son evresinde gelinmiştir. Konsey çok kısa zamanda hukuki anlamda faaliyetlerine devam edecektir.

Kadının toplumdaki sosyal, siyasi ve ekonomik statüsünü iyileştirici çalışmalar yapmak ve kadının iş dünyasındaki görünürlüğünün ve etkinliğinin artırılması odağı ile çalışmalarımızı yürütürken, ülkemizde kadın politikalarının geliştirilmesine öncülük etmek, yön vermek de önceliğimiz olacaktır.