Kağıt ve Karton Ürünlerine FİF Uygulaması Hk.

Sayın Üyemiz,

Resmi Gazete’de yayımlanan FİF (Fiyat İstikrar Fonu) Emirnamesi değişikliğine göre, aşağıda tanımı bulanan ürünler FİF kapsamından çıkarılmıştır.

  • Kağıt ve kartondan klasör ve albüm ile dosyalar
  • Hesap makinesi, fotokopi, bilgisayar ve teksir kağıtları ile yazı kağıtları ve benzeri amaçlar için kullanılan ölçüye göre kesilmiş kağıtlar

Bilginize sunulur.