Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin İndirimli Mali Düzenleme

Sayın Üyemiz,

31 Mart 2020 tarihinde yayımlanan ve sizinle de bilgisi paylaşılan Yasa Gücünde Kararname ile Sabit Kıymetlerin Güncellenmesi ve Birikmiş Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin İndirimli Mali Düzenleme Yasası kurallarının aşağıda belirtilen vergi ve cezalar için de uygulanmasını kurala bağlanmıştı.

  • 2018 yılı ve önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin itirazlı veya kesinleştirilmiş vergiler.
  • 2018 yılı ve önceki vergilendirme dönemlerine ait tahakkuk etmiş ve ödeme süresi geçmiş vergi.
  • 31 Aralık 2018 tarihinden önce ödeme süresi geldiği halde kısmen veya tamamen ödenmemiş vergi cezası, özel usulsüzlük cezası, ceza, gecikme zammı ve karşılıksız çekler ile diğer kamu alacakları..

Yeni bir kararname ile bu kapsama sabit kıymetlere ilişkin kayıtların güncellenmesi de eklenmiştir.

İlgili kararname için lütfen tıklayınız.

31 Mart 2020 tarihli önceki kararname için tıklayınız.

Bilginize sunulur,

 

Saygılarımızla,
İzzet Adiloğlu
Ticaret Geliştirme Uzmanı