Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin İndirimli Mali Düzenleme Hk. Hatırlatma

Sayın Üyemiz,

31 Mart 2020 ve 04 Mayıs 2020 tarihlerinde yayımlanan ve sizinle de bilgisi paylaşılan Yasa Gücünde Kararname ile Sabit Kıymetlerin Güncellenmesi ve Birikmiş Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin İndirimli Mali Düzenleme Yasası kurallarının aşağıda belirtilen vergi ve cezalar için uygulanmasını kurala bağlanmıştı.

  • 2018 yılı ve önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin itirazlı veya kesinleştirilmiş vergiler.
  • 2018 yılı ve önceki vergilendirme dönemlerine ait tahakkuk etmiş ve ödeme süresi geçmiş vergi.
  • 31 Aralık 2018 tarihinden önce ödeme süresi geldiği halde kısmen veya tamamen ödenmemiş vergi cezası, özel usulsüzlük cezası, ceza, gecikme zammı ve karşılıksız çekler ile diğer kamu alacakları.
  • Sabit kıymetlere ilişkin kayıtların güncellenmesi.
  • Başvuru süresi : 31 Mart 2020 tarihini takip eden 6 (altı)’ncı ayın son gününe kadardır. (30 Eylül 2020 Çarşamba)

04 Mayıs 2020 tarihli kararname için lütfen tıklayınız.

31 Mart 2020 tarihli önceki kararname için tıklayınız.