Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin İndirimli Mali Düzenleme

Sayın Üyemiz,

Resmi Gazete’de bugün (31 Mart 2020)  yayımlanan Yasa Gücünde Kararname ile Sabit Kıymetlerin Güncellenmesi ve Birikmiş Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin İndirimli Mali Düzenleme Yasası kurallarının aşağıda belirtilen vergi ve cezalar için de uygulanmasını kurala bağlanmıştır.

  • 2018 yılı ve önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin itirazlı veya kesinleştirilmiş vergiler,
  • 2018 yılı ve önceki vergilendirme dönemlerine ait tahakkuk etmiş ve ödeme süresi geçmiş vergi ,
  • 31 Aralık 2018 tarihinden önce ödeme süresi geldiği halde kısmen veya tamamen ödenmemiş vergi cezası, özel usulsüzlük cezası, ceza, gecikme zammı ve karşılıksız çekler ile diğer kamu alacakları

Kararnamede bu düzenleme ile, pandemik Koronavirüs ( covid-19) ile mücadelede tahsilatı hızlandırıp Devlet bütçesine katkıda bulunmak ve yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle sürecin etkilerinin azaltılması adına yükümlülere açılım sağlanması amaçlandığı ifade edilmiştir.

Söz konusu Yasa Gücünde Kararnamenin tümü için lütfen tıklayınız.

Bilginize sunulur,

 

Saygılarımızla,

İzzet Adiloğlu
Ticaret Geliştirme Uzmanı