“Kamu mesai saatlerinin kısaltılması, özel sektörün işini daha da zorlaştırdı”

Bir süre önce trafik kazaları ve saat uygulaması gerekçesi ile kamu çalışanlarının başlatmış olduğu grev ve eylemlere ilişkin olarak hükümet ile sendikalar arasında varılan uzlaşma sonucunda kamu görevlilerinin haftalık çalışma süreleri azaltılmıştır.

Yıllardan beri kamudaki çalışma saatlerinin özel sektörün çalışma saatleri ile uyumlaştırılması ve verimliliğin artırılması için gerekli önlemlerin alınması üzerinde duran Kıbrıs Türk Ticaret Odası, kamudaki çalışma saatlerinin verimlilik konusunda hiçbir önlem alınmadan kısaltılmasının özel sektörün çalışmalarını biraz daha zorlaştıracağı ve etkinliğini azaltacağı düşüncesindedir. Çalışma saatlerinin eğitim alanında uygulanması konusunda henüz daha fikir birliğine ulaşılamadığı dikkate alındığı zaman, bu uzlaşmanın çalışma hayatına ilişkin kaosu ortadan kaldırmayacağı da açıktır.

Günlük sıkıntıları aşmak için başvurulan popülist yaklaşımlar, ne yazık ki sorunların çözümüne değil, tam tersi olarak derinleşmesine neden olmaktadır. Bu kaosun sona ermesi, kamudaki çalışma saatlerinin özel sektör çalışma saatleri ile uyumlaştırılması, kamudan gerekli verimliliği almamızı sağlayacak şekilde öğle yemeği arası da olacak şekilde düzenlenmesi ile mümkündür.

Kamuoyunun ve halkımızın bilgisine saygı ile duyurulur.