“Kamu ve özel sektör çalışanlarının mesai saatleri uyumlu olmalıdır”

 

Kamunun çalışma saatleri, uzun yıllardan beri tartışılmakta ve bu tartışma kamusal hizmetlerin verimliliğinin ve kalitesinin yanı sıra, kamu personelinin diğer toplum kesimleri ile olan ilişkilerini da olumsuz yönde etkilemektedir.

Ekonominin ihtiyacına göre düzenlenmemiş çalışma saatleri kamusal alandan alınan hizmetlerin kalitesini doğrudan etkilediği gibi, kamu personelinin ikinci iş yapması gibi diğer bazı konuları da yakından ilgilendirdiği açık bir şekilde görülmüştür. Bu tartışmaların ve toplum kesimleri arasındaki çatışmaların sona erdirilebilmesi için kamu çalışanları ile özel sektör çalışanlarının mesai saatleri arasında bir uyum olması gerektiği açıktır. Böyle bir uyum sayesinde toplumsal barış sağlanırken, çalışma hayatından da daha üst düzeyde verim alınabilecektir.

Son günlerde hükümet ile kamu sendikaları arasında yapılmaya başlanan görüşmeleri bu prensipler ışığında değerlendirerek kamu çalışma saatlerinin sekiz saatlik iş günü ve makul bir süre öğle arası olacak şekilde özel sektör çalışma saatleri ile uyumlaştırılması gerektiğini bir kez daha vurgular; bu tartışmanın uzatılmayarak yeni çalışma saatlerinin öngörüldüğü gibi 1 Mart 2017 tarihinde uygulamaya gireceği şekilde sonlandırılmasını isteğini kamuoyu ve ilgililerle paylaşmayı bir görev sayarız.