‘Kamuda İkinci İş’ ile İlgili Basın Açıklaması

KTTO, kamuda ikinci iş yapan personelin kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin açıklama yaptı:

“Yasanın uygulanması istisna olmamalı”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun ikinci iş yaptığı tespit edilen bir personelin kamu görevinden çıkarılması kararına ilişkin bir açıklama yaparak yasaları uygulayan Komisyon’un bu uygulamasına destek belirtti.

Odadan yapılan açıklamada kamu kurumlarının yıllardır bu sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle, yasal bir uygulamanın gazetelerde manşet olduğunu, bunun bile başlı başına bir gösterge olduğunu vurgulandı.

Açıklamada Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 2015 yılında yayınlanan Kayıtdışı Ekonomi Raporu’na göre kamuda çalışan her beş kişiden en az birinin ikinci iş yaptığı belirtilerek,  kamuda ikinci iş sorununun kamu hizmetlerinin sunumunda aksaklıklara neden olduğunun, bunun da kamunun etkinliğini ve verimliliğini olumsuz etkilediğinin altı çizildi.  Açıklamada “işini yasalara göre yapan, vergisini tam ve zamanında ödeyen, yatırım yapan, istihdam sağlayan iş insanları, kamuda çalıştığı halde kayıtdışı ekonomik faaliyet gösteren kişiler karşısında yıllardır haksız rekabetten kaynaklanan ciddi mağduriyete uğratılmaktadır.Unutulmamalıdır ki; devlet ve kamu kuruluşları da bu kayıtdışılık karşısında ciddi bir gelir kaybına uğramaktadır” denildi. Kayıtdışı Ekonomi Raporuna göre kayıtdışı milli gelir, resmi milli gelirin %22’si ile %29’u arasındadır. Bu tespit, milli gelir hesaplarına dahil olmayan kayıtdışı ekonomik faaliyetlerle üretilen gelirin yaklaşık 1 milyar 169 milyon dolar olduğunu göstermektedir.

Bu kararın bir milat olması temennisini de paylaşan Kıbrıs Türk Ticaret Odası, yasanın uygulanmasının bir istisna olmaması gerektiğinin altını çizdi.