KAMUDA YAZ MESAİSİNİN BAŞLAMASI İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

Kamu çalışma saatlerinin, Covid-19 salgını ortamında bile yaz mesaisine dönüştürülmesi, KKTC’deki temel sorunların kökeninde etkisiz, kaynak tüketen ve gerçek yaşama yabancılaşmış kamu yönetimi olduğunu bir kez daha gösterdi.

Kamu yönetiminin etkinliğini ve verimliliğini artırarak özel sektör işletmelerinin çalışmalarını kolaylaştırmak gereken böylesi bir dönemde, sanki herşey yolundaymış gibi eski dönemlerde uygulanan şekliyle yaz mesaisine geçilmesi, siyasi otoritenin kamu yönetimini toplum ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlemek konusundaki isteksizliğini bir kez daha göstermiştir.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak hükümeti, yaz aylarındaki çalışma süresini 35 saat ile kısıtlı tutacak olsa bile, çalışma saatlerini gün içine yayarak sabah mesaisini 08:30-12:30 saatleri; öğleden sonra mesaisini ise 13:30-16:30 arasında olacak şekilde düzenlemeye çağırıyoruz. Daha kalıcı çözüm ise, kamudaki çalışma saatlerini özel sektör çalışma saatleri ile uyumlaştırmak olacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.