Kamusal Hizmetlerin Yeniden Düzenlenmesi İle İlgili Basın Açıklaması

Mart ayından beri kararlılıkla yürüttüğümüz mücadele sonunda Covid-19 virüsüne üstünlük sağlamış görünüyoruz. Sağlık önlemlerine dikkat ederek de olsa normal yaşama dönme girişimleri de halkımıza moral vermekte; hayata tutunmamızı sağlamaktadır.

Covid-19 virüsüne karşı verilen mücadele, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin halkımıza sağlamaya çalıştığı kamusal hizmetlerin yeniden düzenlenmesi ve daha etkin hale getirilmesi gerektiğini açıkça göstermiştir. Bu süreç sonunda, özel sektör kuruluşlarından ve çalışanlarından toplanacak vergilerin kamusal harcamaları karşılamaya yetmeyeceği ise açıktır. Bu gerçek, kamu yönetiminin tüketmekte olduğu kaynakların sınırlandırılması zorunluluğunu da ortaya koymaktadır.

Halkımız böyle bir beklenti içindeyken, hiçbir şey olmamış veya hiçbir şey değişmeyecekmiş gibi bir tutumla kamu yönetiminde yaz mesaisine geçilmesi, kabul edilebilir bir davranış değildir. Devlet dairelerinden alınan hizmetin sınırlandırıldığı bu dönemde tam tersi yapılarak dairelerin çalışma sürelerinin uzatılması ve temas olasılığının azaltılmış olması gerekirdi. Resmi dairelerin hizmet verme süresini uzatmak, kapalı kaldıkları günlerden sonra iş yerlerini açmak için canla-başla çalışan iş insanlarının iş takibi için de yeni olanaklar sunmuş olacaktı.

Hükümet, devlet dairelerinin yaz mesaisine geçmesi kararı ile birlikte bütün bu gereklilikleri göz ardı etmiş, salgın önlemlerini dikkate almamış ve hayatımızda hiçbir değişiklik olmayacağının mesajını vermiştir. Hükümetin bu tutumunu şiddetle kınıyoruz.

KKTC hükümeti, yaşadığımız salgın krizinden de dersler çıkararak, kamunun sağladığı hizmetleri yeniden düzenlemek için çalışma başlatmalı; KKTC Meclisi gerekli yasal düzenlemeleri yapmak amacıyla yaz aylarında bile çalıştırılmalıdır. Hükümet, uzaktan hizmet alıp-vermenin koşullarını sağlamak için e-devlet ve bunun gerektirdiği altyapı çalışmalarına da hemen başlamalı ve bu çalışmaları en erken zamanda bütünlüklü olarak sonuçlandırmalıdır.

Salgın sonrasında küresel rekabet ile birlikte işletmelerimizin üstündeki verimliliği yükseltme baskısı da artacaktır. Özel sektör kuruluşlarının verimli çalışmasının önündeki başlıca engel, verimsiz kamusal hizmetlerdir. Bu engeli kaldırmadan ekonomik gelişme mümkün olmayacak; eskiye dönüş bile gerçekleşmeyecektir.

Kamuoyuna ve basına saygı ile duyurulur.