Karantina Süresinde Risk Grubundaki Kişilerin İzinli Sayılması ve İkamet İzinleri Hk.

Sayın Üyemiz,

Bakanlar Kurulunun Corona Virüsü (COVID-19) önlemleri kapsamında olası bir salgını önlemek amacı ile Yüksek Risk Grubu olarak belirlenen ülkelerden (İtalya, lran, Irak, Çin, Güney Kore, Fransa, İspanya, Almanya, Yunanistan, ABD, İsviçre, Japonya, İsveç, İngiltere, Hollanda, Belçika, Avusturya, Katar, Norveç, Danimarka, Singapur, Hong Kong ve Bahreyn) ülkemize gelen KKTC yurttaşlarının 14 gün boyunca gözlem altında kalma zorunluluğu değerlendirilerek, özel sektör çalışanı olanların ülke olarak içinden geçmekte olduğumuz olağanüstü şartlar nedeniyle 14 gün boyunca çalışmakta oldukları işyerlerine gitmemeleri gerektiği ve durumlarının zorlayıcı nedenlerle çalışmama halinde kaynaklanmış olması nedeniyle, 22/1992 sayılı iş Yasası’nın 26’ncı maddesi uyarınca bu kapsama girecek olan kişi ve/veya kişilerin iş yerleri tarafından bu süre zarfında izinli sayılmaları ve izinli sayıldıkları her gün için yarım ücret şeklinde maaş almaları için gerekli düzenlemelerin yapılmasına karar vermiştir.

Ayrıca 13 Mart 2020 tarihi itibariyle 30 gün boyunca, bulaşıcı hastalık yayılımının önlenmesi amacıyla, tüm ikamet izin türleri için başvurular, online başvurular hariç olmak üzere, durdurulmuştur. Bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce alınmış olan başvuruların işlemlerine, Bakanın talimatları ölçüsünde devam edilecektir