Karşılıksız Çeklerle İlgili Düzenleme

Sayın Üyemiz,

31 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yasa Gücünde Kararnameye göre;

Çeklerle ilgili olarak “Karşılıksız Çek-Ödenemez” mühür düzenlemesinde yer alan 15 (on beş) iş günlük süre 90 (doksan) gün olarak uygulanacaktır.

31 Mart 2020 tarihinden önce ısdar edilmiş çekler ile keşide tarihi 30 Haziran 2020’ye kadar olan ve takasta ilk ibrazı yapılmış olsun veya olmasın karşılığı olmayan tüm çekler, herhangi bir mühür uygulanmadan “Poliçeler Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname Tahtında İade Olunur” ibaresi ile iade edilecektir. Ancak, bu şekilde iade edilen çeklerin tekrar ibrazı 90 (doksan gün) sonra yapılacaktır.

Söz konusu Yasa Gücünde Kararnamenin tümü için lütfen tıklayınız.

Bilginize sunulur,

 

Saygılarımızla,

İzzet Adiloğlu
Ticaret Geliştirme Uzmanı