KDV Tecil Konusu

Sayın Üyemiz,

Gümrükte ödenmesi gereken Katma Değer Vergisinin 60 Gün süreyle tecil edilmesindeki tecil faizi uygulaması 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren uygulanmaktaydı.

Odamızın yapmış olduğu girişimler neticesinde, ithalde alınan KDV, teminata bağlanmak koşuluyla, gümrükleme işleminin yapıldığı günü takip eden altmışıncı günün sonuna kadar ödenebilecektir. Bu durumda tecil faizi uygulanmayacaktır.

Katma Değer Vergisi Yasası’nda yapılan ilgili değişiklik 13 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yasa değişikliği için lütfen tıklayınız.

İlgilenen üyelerimize saygılarımızla duyurulur.