Kesinleştirilmiş Vergilerde Uzlaşma Hakkında

Sayın Üyemiz,

Kesinleştirilmiş vergilerde uzlaşma ile ödeme süresi geldiği halde kısmen veya tamamen ödenmemiş kamu alacaklarının tahsilatına ilişkin 3 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yasa Gücünde Kararnamenin 5.maddesinde belirtilen ve Şubat ayı içinde bitecek olan başvuru süresi revize edilerek, 31 Mart 2023 tarihinde mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımla,
Fikriye Tursun
İş Geliştirme Uzmanı