Kesinleştirilmiş Vergilerde Uzlaşma Hakkında

Sayın Üyemiz,

Kesinleştirilmiş vergilerde uzlaşma ile ödeme süresi geldiği halde kısmen veya tamamen ödenmemiş kamu alacaklarının tahsilatına ilişkin yasa gücünde kararname 3 Kasım 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu Kararname ile, ekonomik kriz sürecinde yükümlülere kolaylık sağlamak ve tahsilatın hızlandırılmasına olanak tanımak amaçlanmaktadır.

Kararname’de belirtilen 2020 yılı ve önceki  vergilendirme dönemini kapsam aşağıdaki gibidir.

  • Ödeme süresi geldiği halde kısmen veya tamamen ödenmemiş kesinleşmiş Gelir Vergisi,
  • Kurumlar Vergisi,Banka ve Sigorta İşlemleri Vergisi, Katma Değer Vergisi,
  • Taşınmaz Mal Vergisi, Veraset Vergisi,Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri ile Vefat ile Devreden Mal Vergisi ,
  • Vergi cezaları ve özel usulsüzlük cezaları ve bunlara ilişkin gecikme zamları ve gecikme fazileri,
  • 31 Aralık 2020 tarihi ve öncesinde ödeme süresi müeccel olmuş ve kısmen veya tamamen ödenmemiş karşılıksız çekler,
  • Kamu alacağı kapsamında olan telefon ücretleri (GSM telefon ücretleri hariç) ,
  • Diğer resim, harç ve herhangi bir nedenden doğan diğer iktisadi Kamu Kuruluşlarının alacakları dışındaki kamu alacakları,
  • Ceza, dava masrafı, para cezası gibi alacaklar ve bunlara ilişkin gecikme zamlarına ve gecikme fazileri

Detaylı bilgi için tıklayınız

Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımla,
Fikriye Tursun
İş Geliştirme Uzman Yardımcısı